BAD CODING: Cascada de condicionales

protected override void Update(GameTime gameTime)
{
  newState = Keyboard.GetState();
  newPadState = GamePad.GetState(PlayerIndex.One);

  if (inDialog && dialogNPC != null)
  {
    dialog.Show();
    dialogNPC.StartDialog(dialogNPC.DialogName);
    dialogNPC = null;
  }

  if (!dialog.Enabled)
  {
    inDialog = false;
    dialogNPC = null;
  }

  if (activeScreen == startScreen)
  {
    HandleStartScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == helpScreen)
  {
    HandleHelpScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == createPCScreen)
  {
    HandleCreatePCScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == quitPopUpScreen)
  {
    HandleQuitPopUpScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == genderPopUpScreen)
  {
    HandleGenderPopUpScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == classPopUpScreen)
  {
    HandleClassPopUpScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == difficultyPopUpScreen)
  {
    HandleDifficultyPopUpScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == nameInputScreen)
  {
    HandleNameInputScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == introScreen)
  {
    HandleIntroScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == creditScreen)
  {
    HandleCreditScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == actionScreen)
  {
    HandleActionScreeenInput();
    HandlePlayerInput(gameTime);
  }
  else if (activeScreen == viewCharacterScreen)
  {
    HandleViewCharacterScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == quitActionScreen)
  {
    HandleQuitActionScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == combatScreen)
  {
    HandleCombatScreenInput();
  }
  else if (activeScreen == treasureScreen)
  {
    HandleTreasureScreenInput();
  }
  base.Update(gameTime);

  oldState = newState;
  oldPadState = newPadState;
}

image

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s